Крепежные элементы

ВИНТОВЕ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 11227-73 DIN 7971
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5 ÷ 22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ С ПОЛУСКРИТА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 11228-73 DIN 7973
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5÷22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ С ПОЛУСКРИТА ГЛАВА И КРЪСТАТ ШЛИЦ — DIN 7983
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5÷22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА И КРЪСТАТ ШЛИЦ — DIN 7981
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5÷22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА И КРЪСТАТ ШЛИЦ — DIN 7982
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5÷22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 10895-73 DIN 7972
d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
l 6.5 6.5÷22 6.5÷32 9.5÷32 9.5÷32 9.5÷50 13÷50 13÷60
ВИНТОВЕ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 832-83; 57-19-83 DIN 84; 85
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
ВИНТОВЕ С ЦИЛИНДРИЧНА ПОЛУОБЛА ГЛАВА И КРЪСТАТ ШЛИЦ — DIN 7985
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
ВИНТОВЕ С ПОЛУСКРИТА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 1360-83 DIN 964
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 1359-83 DIN 963
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА И КРЪСТАТ ШЛИЦ — БДС 15615-83 DIN 965
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
ВИНТОВЕ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА И ПРОРЕЗ — БДС 1358-72
d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
l 4÷20 4÷25 4÷50 4÷55 8÷60 8÷60
НИТОВЕ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА — БДС 32-80 DIN 660
d 2 2.5 3 3.5 4 5 6
l 3÷16 4÷20 4÷40 6÷40 6÷50 6÷60 8÷60
НИТОВЕ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА — БДС 1886-72 DIN 101
d 2 2.5 3 3.5 4 5 6
l 5÷6 7÷10 8÷16 8÷20 8÷60 10÷60 12÷60
НИТОВЕ С ПОЛУОБЛА НИСКА ГЛАВА — БДС 1889-83 DIN 674
d 2 2.5 3 3.5 4 5 6
l 3÷16 4÷20 4÷40 6÷40 6÷50 6÷60 8÷60
НИТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА — БДС 387-80 DIN 661
d 2 2.5 3 3.5 4 5 6
l 4÷16 4÷20 4÷40 5÷40 5÷50 8÷60 8÷60
НИТОВЕ С ПОЛУСКРИТА ГЛАВА — DIN 662
d 2 2.5 3 3.5 4 5 6
l 4÷16 4÷20 4÷40 5÷40 5÷50 8÷60 8÷60
ГАЙКИ СТУДЕНОПРЕСОВАНИ — БДС 1250-83 DIN 555, DIN 934, DIN 6915
гайки M3 M4 M5
ПОДЛОЖНИ ШАЙБИ — DIN 125, DIN 126, DIN 433
d шайби A 2,5 ÷ A12