Контакты

Производствен Комплекс

България, 2800 гр. Сандански, Промишлена зона

тел.: ++359 / 746 / 3 21 46, 3 13 76,
факс: ++359 / 746 / 3 05 06

Генерален Директор
e — mail: sanel.sandanski@abv.bg


Търговски отдел

гр. София 1404, ул. «Твърдишки проход» 15

тел. директен: ++359 29586380
факс: 958 63 60

e — mail: sanelsofia@gmail.com